تبلیغات
حرفهای یواشکی... - صحبت از عاشق بودن نیست ...

حرفهای یواشکی...

ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.

صحبت از عاشق بودن نیست ...

می روم

بغض خواهی‌ کرد
اشکها خواهی ریختغصهها خواهی خورد
نفرینم خواهی کرد  دوستترم خواهی داشت
یک شب فراموشم می کنی
فردایش به یادت خواهم آمد
عاشقتر خواهی شد امید خواهی داشت
چشم به راه خواهی بود
و یک روز  یک روز خیلی بد
رفتنم را، برای همیشه، باور خواهی کرد
ناامید خواهی شد
و من برایت چیزی خواهم شد مثل یک خاطر ه ی دور
تلخ و شیرین ولی دور ... خیلی دور
و من در تمام این مدت
غصهها خواهم خورد اشکها خواهم ریخت
خودم را نفرین خواهم کرد
تمام لحظهها به یادت خواهم بودو امید خواهم داشت به پایداری عشق
و رفتن را چیزی جز عاشق ماندن نخواهم دانست
نخواهی فهمید 
درکم نخواهی کرد
صحبت از عاشق بودن نیست... صحبت از عاشق ماندن است.
[ سه شنبه 16 تیر 1394 ] [ 09:57 ب.ظ ] [ aram ] [ نظرات() ]